فراخوان پيشنهاد سخنران

همایش ها، مرکز تبادل و تعامل اندیشه و مجمعی برای هم افزائی فکری بوده و به دنبال ایجاد فرصتی برای ارائه راه کارهای عملی است. هدف هر همایش حرفه ای، گردآوری استادان، محققان، مدیران، کارشناسان و دانشجویان و دیگر علاقمندان برای توسعه دانش علمی و عملی و درک واقعی تحولات جهانی و ملی برای توسعه روابط عمومی در سازمان های دولتی و خصوصی است.

برای اثربخشی بیشتر دستاوردهای علمی و حرفه ای دومین همایش ملی زن و روابط عمومی، دعوت از سخنرانانی که دارای مهارت سخنرانی و دانش عمیق در خصوص موضوعات همایش باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

کمیته علمی همایش از پیشنهادات همکاران و سروران ارجمند جهت کاربردی ساختن مباحث همایش استقبال می کند. لطفا نظرات خودتان را از طریق نشانی الکترونیکی: KARGOZAR80@YAHOO.COM ارسال بفرمایید.

 

معرفی سخنرانان درجه یک، فرصتی را فراهم می آورد تا تبادل اندیشه و تولید فکر میان صدها نفر از صاحبنظران روابط عمومی با کارشناسان و مدیران این حوزه امکانپذیر شود ضمن این که  غنای علمی همایش را از هر نظر عمق مضاعف می بخشد.

پیشنهادات واصله در کمیته علمی کنفرانس بررسی خواهد شد و نتیجه به فرد پیشنهاد دهنده برای هماهنگی های بعدی اعلام خواهد شد.