جایزه برگزیدگان

 

جایزه برگزیدگان و برترین کارگزاران زن و روابط‌عمومي

 

در این بخش مدیران و کارشناسان فعال در حوزه های مختلف روابط عمومی، مستندات خود را مبنی بر میزان تحصیلات، سابقه کار، ابتکارات و خلاقیت‌ها، نمونه فعالیت‌ها و ... به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
 

هزينه ثبت نام در جشنواره برترین کارگزاران زن روابط‌عمومی:
 شرکت در جشنواره مبلغ 15/000/000 ريال براي هر نفر است.
 
* مقررات
v     انتخاب و معرفی برترین‌ها توسط گروهی از اساتید، صاحب نظران و کارشناسان با تجربه روابط‌عمومی و ارتباطات صورت خواهد گرفت.
v     کلیه آثار به صورت پیشتاز یا حضوری در قبال اخذ رسید دریافت می‌شود.
v     آثار ارسالی بازپس داده نخواهد شد و حق تالیف و استفاده برای دبیرخانه محفوظ است.
v     اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته‌ای که در مقررات حاضر پیش‌بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن، در اختیار اعضای شورای سیاستگذاری است.


 

دریافت کاربرگ( pdf )