اسپانسرینگ

بسته های پیشنهادی برای حمایت از همایش ملی زن و روابط عمومی


- ستاد بازرگانی و تبلیغات همایش آمادگی خود را در زمینه های همکاری مورد نظر سازمان ها و شرکت های معظم اعلام می نماید.
- فهرست افراد معرفی شده حامیان برای شرکت در کارگاه ها باید 30 روز قبل از برگزاری هر کارگاه به دبیر خانه همایش اعلام شود.


 
 

دریافت کاربرگ( pdf )