حامیان

حامیان نخستین همایش زن و روابط عمومی


 جناب آقای محمدتقی سهرابی مدیرکل محترم روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 جناب آقای دکتر هادی کمرئی مدیرکل محترم روابط عمومی بانک توسعه تعاون
 سرکار خانم مریم نوروزی مدیر محترم فروش و بازاریابی نیوزهاب
 جناب آقای دکتر رضا براتی مدیرکل محترم روابط عمومی سازمان فنی و حرفه ای کشور
 جناب آقای حسین رضایی مسئول محترم تبلیغات نقشینه
 سرکار خانم حورا خاک دامن مدیر مسئول محترم ایستانیوز