معرفی همایش
 

نخستين همايش ملي زن و روابط عمومي
17 مهر 1392
سازمان ايراني مجامع بين المللي وزارت امور خارجه

 مقدمه
در سال هاي اخير نفوذ زنان در روابط عمومي رشد چشمگيري داشته است. هر روز تعداد بيشتري از کارگزاران زن روابط عمومي در مقام ها و سمت هاي مختلف به فعاليت پرداخته و يا رهبري و مديريت سازمان ها وشرکت هاي دولتي و خصوصي را بر عهده مي گيرند. اين گرايش جهاني با شرکت گسترده زنان در فعاليت هاي علمي و تخصصي همگي بيانگر کارآيي و نقش پررنگ زنان در عرصه هاي مختلف است.
دبيرخانه دائمي کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران در نظر دارد با همکاري و مشارکت سازمان ها و انجمن هاي علمي و تخصصي، نخستين همايش ملي زن و روابط عمومي را در تاریخ 17 مهر1392 برگزار نمايد.

اهداف همايش
- کمک به بررسي و تبيين شخصيت و جايگاه زنان در روابط عمومي
- کمک به بررسي و شرح دستاوردهاي زنان و چگونگي بهره مندي از توانايي ها و استعدادهاي آن ها در روابط عمومي
- کمک به بهبود جايگاه و امور حرفه اي کارگزاران زن روابط عمومي
- ايجاد بستري مناسب براي تبادل تجربيات و دانش هاي کسب شده در صنعت روابط عمومي
- ايجاد ارتباط علمي و تبادل نظر بين کارگزاران زن روابط عمومي
- جمع آوري اطلاعات و ارايه آخرين دستاوردهاي زنان در عرصه فعاليت هاي روابط عمومي

برنامه هاي همايش
- ارايه مقاله در جلسات عمومي و نشست هاي تخصصي
- طرح تجارب کارگزاران زن روابط عمومي سازمان ها و شرکت هاي خصوصي و دولتي به صورت موردکاوي
- برگزاري کارگاه هاي آموزشي و توان افزايي در زمينه روابط عمومي
- تقدیر از برگزیدگان و برترین کارگزاران زن روابط عمومي
- تهيه بانک جامع اطلاعات کارگزاران زن روابط عمومي

فراخوان مقاله: محورهاي اصلي همايش
کميته علمي همايش از تمامي اساتيد، پژوهشگران، محققان و کارشناسان دعوت مي نمايد تا مقالات خود را در زمينه هاي موضوعي همايش به نشاني دبيرخانه ارسال کنند:
- جايگاه و منزلت زنان در روابط عمومي؛ رويکردها و دستاوردها
- حقوق حرفه اي زنان؛ نقد و بررسي فعاليت هاي زنان در عرصه روابط عمومي
- منشور حقوق و مسووليت هاي زنان در روابط عمومي
- مديريت زنان در روابط عمومي؛ رويکردي استراتژيک
- برنامه ريزي راهبردي مسايل زنان در روابط عمومي
- راهکارهاي حضور موثر زنان در عرصه فعاليت هاي روابط عمومي

نحوه ارايه خلاصه ها و مقالات
 لازم است موضوع مقالات ارسالي در خصوص يکي از محورهاي همايش باشد.
 مقالاتي که قبلا انتشار يافته و يا در همايش ديگري ارايه شده، پذيرفته نمي شود.
 ذکر دقيق منابع و مآخذ مورد استفاده براي تدوين مقاله الزامي است.
 خلاصه مقالات بايد حدودا ٤٠٠ کلمه اي (به فارسي و انگليسي) و اصل مقالات حداکثر ١٥ صفحه باشد.
 مهلت ارسال خلاصه مقالات حداکثر تا تاريخ 20/04/1392 و اصل مقالات 20/05/1392 است.
 مقالات بايستي در نرم افزار World XP با فونت Nazanin اندازه١٤ تايپ و بر روي لوح فشرده به دبيرخانه ارسال شود.