ثبت نام

هزينه ثبت نام در همايش شامل:


شرکت در جلسات سخنراني، نشست هاي تخصصي، ويژه نامه همايش، پذيرايي ناهار و ميان وعده براي يک روز و گواهينامه حضور در همايش مبلغ 4/000/000 ريال براي هر نفر است.

 

 

دریافت فرم ثبت نام ( pdf )