اخبار سایت
بهره کشی صنعت تبلیغات از زنان
۱۰ / ۱ / ۱۳۹۷

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- در سال های اخیر دنیای مد و تبلیغات به شکلی تهاجمی مرز بین درست و نادرست را مغشوش کرده است که شامل همه چیز می شود. این پدیده را نمی توان، به سادگی در کلمه هنرمندی خلاصه کرد چراکه بسیار آشکارا جنسیتگرا و حتی بیمارگونه است.

 

 واقعیت این است که اینگونه عکس ها پوچی صنعت تبلیغات امروز را به شکلی برجسته نشان می دهند. متاسفانه این تصاویر نشان می دهد که نقش واقعی زنان چقدر مسخره و تحقیرآمیز است.

 

به نظر شما این عکس ها می خواهند چه چیزی را به تصویر بکشند؟ چرا شرکتی تولیدی باید عکس یک کیسه چروک شده را برای بازاریابی محصولات خود منتشر کند؟ اینگونه عکس ها تصاویری گذرا از طیف گسترده ای از کم ارزش کردن زنان حاضر در تبلیغات هستند. تازه این ظاهر قضیه می باشد که ما می بینیم. آیا می توان تصور کرد در هنگام گرفتن این عکس ها و یا حتی انتخاب سوژه آنها چه روندی وجود دارد؟


مشاهده این تصاویر به ما می فهماند که یک دستگاه پولساز عظیم ما را با دیدگاهی کج و کوله از چهار گوشه دنیا بمباران می کند. پس باید منتقد و آگاه باقی ماند چراکه به این وسیله می توان این دیدگاه و سرانجام این صنعت تبلیغات را تغییر داد.