مهلت ارسال خلاصه مقالات حداکثر تا تاریخ 15 اسفند 1395 اعلام شده است.

 

دومین همایش ملی زن و روابط‌عمومی اردیبهشت 1396 تهران برگزار می شود.

 

                     آرشیو

همایش ملی زن و روابط عمومی
 
همایش ملی زن و روابط عمومی
همایش ملی زن و روابط عمومی

همایش ملی زن و روابط عمومی

 
 
 
همایش ملی زن و روابط عمومی
 
برگزارکننده: موسسه کارگزار روابط عمومی
تلفن های تماس:
٠٩١٢١٩٣٨٤١٩ - ٨٨٦١٧٥٧٧ - ٨٨٦١٧٥٧٦
پست الکترونیک : info@prwomen.ir
��� ���