مقالات
گروه مقاله : ادبیات
اعتماد عمومی به رسانه ها به پایین ترین نرخ خود رسیده است

۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵

نتایج یک تحقیق/ اعتماد عمومی به رسانه ها به پایین ترین نرخ خود رسیده است


شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-  بسياري از بررسی ها نشان دهنده کاهش تدریجی در اعتماد به رسانه هاست.

 

به گزارش گروه ترجمه شارا به نقل از پی آر نیوز، تنها 32 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی اخیر Gallup گفتند كه آن ها "به ميزان زيادي به رسانه ها اعتماد دارند".

 

بر اساس گزارش 2017 Edelman Trust Barometer، اعتماد به رسانه ها (43 درصد) با شتاب کاهش یافته و به پایین ترين نرخ خود در تمام ادوار در 17 کشور رسيده است.


اعتماد به دولت، تجارت و سازمان های غیر دولتی (NGO ها) نیز سقوط کرده است. تجارت، به عنوان تنها بخشي که می تواند تفاوت ايجاد كند، مطرح است. از هر چهار پاسخ دهنده سه نفر موافق بودند كه یک شرکت می تواند اقداماتي را انجام دهد تا هم سود خود را افزایش دهد و هم سبب بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در جامعه اي که در آن حضور دارد، شود.


از آنجا که عدم اعتماد عمومی به رسانه ها به اعتماد مردم به اطلاعیه هاي خبري شرکت ها آسيب مي زند، کسب و کارها و متخصصين روابط عمومی آن ها، علاقه زيادي به بهبود شهرت و اعتبار رسانه ها دارند.