مقالات
گروه مقاله : ادبیات
نقش نسل هزاره در نیروی کار روابط عمومی

۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- نسل وای (نسلي كه دوران جواني‌شان در حدود سال 2000 مي باشد) ممکن است با گروه های سني قدیمی تر برخورد داشته باشد، اما نقطه نظر آنان می تواند برای صنعت روابط عمومی ضروری باشد. اين موضوع را بررسی انجام گرفته توسط مرکز پلانک می گوید.


به گزارش گروه ترجمه شارا، اين مطالعه كه كار مشتركي از مرکز پلانک و موسسه روابط عمومی آمریکا مي باشد، شامل دو پانل متشكل از 420 نفر در ایالات متحده از طریق پلت فرم نظرسنجی Qualtrics بود. یک گروه متشكل از نسل واي بود، در حالی که گروه دیگر از مدیران تشکیل شده بود.


اين مطالعه نشان مي دهد كه، مجموعه مهارت های منحصر به فرد و ارزش هاي نسل وای، می تواند انگیزه ای باشد براي کارفرمایان تا آن ها را با نیروی کار خود ادغام نمايند. بروس برگر، استاد دانشگاه آلاباما، در اين مطالعه بيان مي كند كه: آنها نسل بومی دیجیتال هستند و داراي "اشتیاق زیادی برای رهبری و ارزش های قوی برای شفافیت، مسئولیت اجتماعی، تنوع، و جامعه - همه معيارهاي مورد نياز برای حرفه امروزي ما"، مي باشند.


برگر اضافه مي كند: "ما می توانیم از این مهارت ها و ارزش ها به منظور افزایش عملکرد و ساختن آینده ای روشن تر، استفاده نمائيم".


یک طرح پنج نكته اي
این مطالعه با یک طرح پنج نكته اي خاتمه پيدا مي كند - استخدام، تعامل، تكامل، حفظ، و به دست آوردن نسل واي.


هر فاز حول دو فرایند به منظور تعامل با کارکنان نسل واي مي چرخد: شخصی سازي و تخصصي سازي (بسترسازي). بسترسازي به معنای کمک به کارکنان در تفهيم نقش شان در سازمان مي باشد؛ شخصی سازي به معنای کمک به کارکنان در درک چگونگی تاثير تصمیمات سازماني بر زندگی حرفه ای و اهداف شخصی آن ها مي باشد.


برای مثال، در هنگام جذب و استخدام، اين مطالعه توصیه مي كند كه یک گفتگوی صادقانه با شخص مورد نظر در ارتباط با سازمان، ارزش های آن، و تشريح صادقانه شغل به منظور شخصي سازي این فرآیند، انجام شود. همين طور برای بسترسازي، اين مطالعه توصیه مي كند كه "سازمان را به زندگی فراتر از تشريح شغل، بياوريد" از جمله بیان روشني از موقعیت سازمان، طرح های CSR، و فن آوری ها، در میان ساير مسائل.


با این حال، تفاوت های فاحش بین نسل واي و مدیران نباید دست كم گرفته شوند. اين دو گروه خود را در طرف های مختلف يك ديوار در بیش از 80 درصد سوالات تحقیق مي ديدند (يعني در بيش از 80 درصد سوالات تحقیق نظرات كاملا متفاوتي با هم داشتند) -- البته با وجود نكات ظریف و مهم.


ارزش ها و ویژگی های محل کار
نسل وای به طور مداوم خود را بالاتر از مدیران خود در سوالات مربوط به ارزش ها و ویژگی های محل کار، ارزيابي مي كردند. هنگامی که در مورد جاه طلبی و احساسات آن ها پرسيده مي شد، پاسخ دهندگان نسل واي تصویر مثبت تري از خود نسبت به تصويري كه مدیران از آن ها داشتند، متصور بودند.


همين مسئله در سوالات مربوط به تمایل آن ها برای ريسك كردن، ميزان ارزش گذاري آن ها براي تنوع محل کار، و چگونگي حمایت آن ها از اهداف اجتماعی و شرکت های مسئولانه اجتماعی، نيز ديده شد. نسل وای خودشان را بالاتر از رتبه اي كه مدیرانشان به آن ها داده بودند، ارزيابي كرده بودند.


در مطالعه مذكور اشاره شده است كه، تنها استثناء در اين رابطه برداشت هاي مربوط به دانش فنی و نوآوری نسل واي بود.


مشاغل و تعامل سازمانی

گزارش شد که تعداد مدیران بیشتري در تعامل با سازمان خود (74.4 درصد) و کار خود (83.1 درصد) نسبت به کارمندان نسل واي (59.3 درصد و 72.8 درصد) هستند.


اين مطالعه ذكر مي نمايد كه، سطوح اين تعامل همچنین به مدت زمان اشتغال به كار در كارمندان نسل واي بستگی دارد، و چنانچه مدت اشتغال آن ها در شغل شان كم تر از يك سال باشد، اين سطح تعامل در آن ها همچون ميزان تعامل در مديران مي باشد.


با این حال، پس از آن افت اولیه، اگر کارمند برای مدتي بیش از هفت سال در کار خود باقي بماند، سطح تعامل به تدریج بالا خواهد رفت.


وقتي از مدیران خواسته شد تا فاكتورهاي مهم در تصمیمات شغلی نسل واي را بيان كنند، به اشتباه از پرداخت حقوق و مزایا، فرصت هاي سفر، و شناخت دیگران در سازمان، به عنوان پارامترهاي اصلي نام بردند. در عوض، دو سوم پاسخ دهندگان نسل واي گفتند كه شهرت (68.1 درصد)، فرهنگ (67.2 درصد)، و محل (67.4 درصد)، از بزرگ ترین عوامل موثر در تصمیمات شغلي آن هاست.


همين طور در بحث حفظ و ابقاء، دیدگاه دو گروه بیش از سایر حوزه ها با يكديگر مشابه بود. به عنوان مثال، 61.2 درصد از مدیران به درستی حدس زدند که یک فرهنگ باز و مثبت یک عامل مهم برای نسل هزاره (نسل واي) (63.8 درصد)مي باشد.


پشتیبانی برای توسعه رهبری
با وجود اعتماد به نفس لجبازانه نسل وای در اين مسئله که آن ها آماده رهبری هستند، مدیران احساس متفاوتي داشتند. در حالی که 70.9 درصد از نسل واي بيان نمودند كه آن ها می توانند آن را انجام دهند، کم تر از نیمی از مدیران (49 درصد) با اين قضيه موافق بودند.


این مطالعه همچنین نشان داد که 76.9 درصد از نسل وای گفتند که آن ها " جهت گیری قوی اخلاقی و ارزش های حرفه ای را در كار خود نشان می دهند". در حالي كه تنها 47.6 درصد از مدیران با اين قضيه موافق بودند.


شکاف دیگر در فرصت های توسعه رهبری، خود را آن جا نشان داد كه مدیران، طرح های توسعه سازماني خود را بالاتر از نسل وای مي دانستند. با این حال، هر دو گروه گفتند كه: "با ثبات ترين تمرکز توسعه، ایجاد مهارت های ضروری مربوط به شغل مي باشد".

منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)