مقالات
گروه مقاله : ادبیات
ماندگارترین مجله زنان در آلمان چهل‌ساله شد

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۵

از زمانی که آلیس شوارتسر به همراه سه همکار دیگرش مجله "اِما" را بنیان نهاد چهل سال می‌گذرد. "اما" که برگرفته از نخستین حروف واژه‌ای به معنای رهایی است به حقوق و مسائل مربوط به زنان می‌پردازد.

آلیس شوارتسر Alice Schwarzer هفتاد و چهار ساله پس از گذشت چهل سال، هنوز دستکم در سه شغل و مقام کار و تلاش می‌کند: او نه تنها صاحب امتیاز، ناشر و سرپرست هیأت تحریریه مجله "اِما" Emma است بلکه بسیاری از مقاله‌ها و گزارش‌های مجله را خود می‌‌نویسد و در کنار این کار، مسئولیت چاپ و نشر کتاب‌هایی که توسط انتشاراتی "اِما" عرضه می‌شوند را هم بر عهده دارد.

شاید باورنکردنی نباشد که ۵۰ سال پیش، زنان حتا در جامعه آلمان نیز حقوق چندانی نداشتند و در درجه اول به عنوان دختر، همسر و مادر مطرح بودند. برای نمونه طبق قانون آلمان "اگر شوهری از انجام وظایف خانوادگی زنش خرسندی نداشت" می‌توانست همسرش را از ادامه اشتغال بازدارد و او را مجبور به استعفا کند.

رسانه‌ها، از جمله رسانه‌ها و برنامه‌های ویژه زنان نیز از محدوده نقش زن در خانواده کمتر خارج می‌شدند و به پوشش و پخت و پز و این گونه موضوع‌ها بسنده می‌کردند.

در دهه ۱۹۷۰ اما زنان با اوجگیری جنبش دانشجویی بپا خاستند و حقوق برابر خود را خواستار شدند و نهادهای ویژه خود را بنیان نهادند و جنبش نوین زنان را برپا کردند.

در سال ۱۹۷۷ روزنامه‌نگار ۳۴ ساله آلیس شوارتسر ۲۵۰ هزار مارک برای کتاب پرفروش خود "فرق کوچک و پیآمدهای بزرگ" دریافت کرده بود. او این پول را سرمایه ایجاد مجله‌ای کرد که تا امروز سردبیری آن را به عهده دارد.

او در این باره می‌گوید: «هیچ وقت فکر نمی‌کردم کاری بکنم که آن را تا ۴۰ سال بعد هم ادامه بدهم یعنی این مجله را تهیه و تنظیم کنم. شاید آن موقع کمی ساده‌لوح بودم. یادم هست به همه مراکز زنان نامه‌ای درباره این مجله تازه نوشتم. در آن زمان نمی‌دانستم که زنان یکپارچه خواهران یکدیگر نیستند. از آنجا که پیش از آن گزارشگر بودم نه ناشر، اصلا از ابعاد و مشکلات چنین کاری آگاهی نداشتم».