مقالات
گروه مقاله : ادبیات
بانوان و کار در روابط عمومی فن آوري

۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
دانلود

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- ما اغلب در مورد شکاف جنسیتی در Silicon Valley – جايي كه تعداد كمي مهندس کامپیوتر و بنیانگذار زن در آن وجود دارد - صحبت مي كنيم، اما حوزه اي در اين منطقه وجود دارد که زنان بر آن سلطه دارند: روابط عمومی.


بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که حدود 65 درصد از كل متخصصين روابط عمومی را بانوان تشكيل مي دهند، و به نظر می رسد این تعداد حتي زماني كه شما به طور خاص به تفكيك روابط عمومی در فن آوري مي پردازيد نيز بالا باشد. طبق گفته برخي، زمانی که با افراد مطبوعاتی در شرکت های فن آوری برخورد مي كنم، آن ها اكثرا زن هستند. در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این زنان مبلغين فروش استارت‌آپ هايي هستند كه توسط مردان تاسیس شده و تحت سلطه آن ها قرار دارد.


پس از یک بحث فعال با کارکنان Motherboard، مشخص شد كه من تنها کسی نبودم که متوجه این مسئله شده ام. تصمیم گرفتم یک آزمایش کوچک انجام دهم. من به فستيوال SXSW Interactive در اوایل ماه مارس (يك Super Bowl برای استارت‌آپ هاي فن آوری و برای مسئولين روابط عمومی كه نماينده آن ها بودند) رفتم. من تمام ایمیل هايي كه از مسئولين روابط عمومی در مدت 10 روز اول ماه مارس، از چند روز قبل از ورودم به فستيوال تا چند روز پس از ترک آن، دريافت كرده بودم را بررسی كردم. 127 ایمیل از مسئولين روابط عمومی خانم، و تنها 48 ايميل از مسئولين روابط عمومی مرد دريافت نموده بودم.


من به صورت روزانه با متخصصان روابط عمومی برخورد دارم، اما به ندرت در مورد اين مسئله فکر كردم كه شغل آن ها در پشت صحنه واقعا مستلزم چه چيزي است. پس از آن كه شروع به فکر کردن در مورد آن نمودم، از برخي مسائل شگفت زده شدم، از جمله در مورد متخصصين روابط عمومی به اصطلاح "یقه صورتی". و بنابراین، من با برخی از بانوان متخصص در اين زمينه تماس گرفتم و با آن ها در مورد شغلشان صحبت کردم.


تعمیم اين تجربه به کل متخصصين غیر ممکن است، اما من به سرعت متوجه شدم که، برای بسیاری از بانوان، کار در روابط عمومی فن آوري، راهي برای ورود به فن آوري مي باشد- اگر شما در استارت‌آپ کوچک کار می کنيد، مطمئنا وظايف مختلفي در آن جا داريد، و در شرکت هايي با بنیانگذاران هوشمند، آن ها در تصمیمات مهم شرکت درگیر بوده و فرصت بالا رفتن از نردبان را خواهند داشت.


البته، چالش هاي بسیاری نیز در اين راه وجود دارد، که بانواني كه با من صحبت کردند خیلی بهتر از من می توانند اين چالش ها را بیان نمايند. مثل همیشه، برای گوش دادن به Radio Motherboard از همگي شما تشكر مي كنم.