نشست کمیته علمی

نخستین همایش ملی زن و روابط‌عمومی-17مهر92

کارگاه برنامه‌ریزی و گزارش عملکرد در روابط‌عمومی18

11111